l ZANADO | Autopark
Home Posli mail
 
AUTOPARK
Autobusová doprava

Využite pre zájazdovú a nepravidelnú, ako aj pre mimoriadnu dopravu naše kvalitné a pohodlné autobusy.

Nákladná doprava

Ponúkame vozidlá pre nákladnú kamiónovú dopravu do celej EURÓPY viacerých ve¾kostí pre rôzny druh tovaru.

Doprava - sklápaèe

Vozidlá na prepravu sypkých substrátov ako i stavebných materiálov a sortimentov.

Iné vozidlá a stroje

Zemné stroje.
ažké mechanizmy.
Traktory.