l ZANADO | Spoločnosť
Home Posli mail
 
SPOLOČNOSŤ

KTO SME:

Firma ZANADO v.o.s. bola založená v roku 1995 ako dopravná spoločnosť, pričom činnosť začala vykonávať od septembra 1995.
Predmetom podnikania (nosná činnosť) je poskytovanie služieb verejnosti v doprave. Konkrétne pôsobíme v týchto segmentoch dopravného trhu: cestná nákladná a technologická doprava (56,53 % obratu r. 2006), autobusová doprava (34,18%), sprostredkovanie – špedícia (4,95%). Zvyšná časť výnosov (4,34%), sa realizuje v doplnkových činnostiach. Realizáciu dopravných aktivít zabezpečujeme prevažne vlastným vozovým parkom (1 nákladná sklápacia súprava, 2 návesové súpravy (r.v. 2001 a 2005), 2 valníkové súpravy (r.v. 2002 a 2006), 1 zemný stroj, 2 traktory, 3 zájazdové autobusy a 1 mikrobus).